Majakord

Majakord

 

Turvalise ja mõnusa ajaveetmise tagamiseks lähtu palun järgnevatest juhistest. Siis on nii Sinul kui teistel külastajatel Aura Keskuses tore olla.

 • Ujula, veepark ja saunakeskus on tavapärasest suurema ohuriskiga keskkond, mistõttu on oluline, et loed käesoleva majakorra läbi ja lähtud majakorras sätestatust, hindad adekvaatselt oma võimeid ja tervislikku seisundit, lapse eest vastutajal teha seda lapse osas. Aura Keskus ei ole koht oma võimete ega keskuse hoone ega inventari võimaluste või vastupidavuse testimiseks.
 • Järgi Aura Keskuses viibides keskuses olevaid märke ja viitasid. Kui tekib küsimusi, küsi julgelt teenindavalt personalilt.
 • Aura Keskuses on ohutuse suurendamise, ohutusreeglite täitmise ja esmase abi andmise eesmärgil tööl instruktorid, kuid esmane vastutus Aura Keskuse teenuste kasutamisel ja selle tagajärjel tekkida võivatest kahjudest tervisele või varale lasub teenuste tarbijal ehk külastajal, lapse puhul tema täiskasvanud saatjal või lapse Aura Keskuse teenuseid tarbima lubanud isikul (kui täiskasvanud saatja ei ole lapsega kaasas). Aura Keskus ei garanteeri valvet igal hetkel, igas kohas keskuses ega personaalselt igale külastajale.
 • Aura Keskus ei vastuta külastajal tekkinud vigastuste ega terviserikete eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.
 • Külastajate turvalisuse tagamiseks on Aura Keskuses osaline videovalve.
 • Kõigil ujujatel, ka väikelastel, on kohustuslik kanda ujumisriideid. Soovitatav on ujuda traditsioonilistes ujumistrikoodes ja -pükstes. Taskutega shortsides meil ei ujuta. Needid, trukid, lukud ja nööbid ujumisriietel ei ole lubatud, sest need võivad kahjustada liutorusid ja muud inventari.
 • Ebameeldivate üllatuste ärahoidmiseks on alla 2-aastaste (vajadusel ka vanemate) laste puhul nõutav ujumismähkme kasutamine.
 • Majas liigu rahulikult. Põrandad võivad olla märjad ja libedad. Märjal põrandal jooksmisega sead ohtu enda ja teiste külastajate tervise.
 • Aura Keskuses on piisavalt tualette ja prügikaste – kasuta neid.
 • Aura Keskusesse ei lasta külastajaid, kes on ebakaines olekus, tugevalt määrdunud, ebameeldivalt lõhnavate riietega või kes muul moel oluliselt häirivad teisi külastajaid.
 • Aura Keskusesse ei lubata külastajaid, kes oma tegevuse või käitumisega häirivad keskuse normaalset igapäevast tööd ja/või toimimist.
 • Kui märkad kaaskülastaja tegevust, mis on ebasobiv, ohtlik või rikub keskuse vara, teavita sellest koheselt keskuse töötajat.
 • Teenindaval personalil on õigus teha külastajale märkusi ebasobilike tegevuste kohta  ja majakorra korduval või olulisel rikkumisel paluda lahkuda ilma piletihinda hüvitamata.
 • Aura Keskusesse ei ole lubatud kaasa võtta koduloomi.
 • Kohvikust ostetud sööke ja jooke tarbitakse kohviku territooriumil. Oma toitude ja jookide tarbimine ei ole lubatud.
 • Aura Keskuses on suitsetamine, veipimine, kangete alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete tarbimine rangelt keelatud. Teenindaval personalil on õigus kaasa toodud nimetatud ained konfiskeerida neid tagastamata ja hüvitamata.
 • Aura Keskuses on filmimine ja pildistamine ilma OÜ Tartu Veekeskus nõusolekuta keelatud.
 • Iseenda või oma pereliikmete pildistamisel palume jälgida, et pildile ei jääks kaaskülastajad.

 

Pileti ostmine ja teenuse eest tasumine

 • Pileti ostmisega kinnitad, et Sul on piisavad kehalised võimed, oskused ja tervislik seisund keskuses pakutavate teenuste kasutamiseks. Laste oskuste ja tervisliku seisundi eest vastutavad nende saatjad.
 • Pileti ostmisega kinnitad, et kohustud pidama kinni keskuses kehtivatest reeglitest ja (atraktsioonide) ohutuseeskirjadest.
 • Lapsed vanuses alla 5-aasta pääsevad keskusesse tasuta ainult koos pileti lunastanud täiskasvanud saatjaga ning kasutavad oma saatja riidekappi.
 • Kuni 10-aastased (kaasa arvatud) lapsed pääsevad keskusesse vähemalt 18-aastase saatjaga saadetava kuni 10-aastase lapse vanema või teda kasvatava isiku vastutusel.
 • Kuni 10-aastane laps ja temaga kaasasolev saatja on kohustatud ostma sama tsooni pileti.
 • Alaealised viibivad keskuses vanemate või last kasvatava isiku vastutusel.
 • Alates 7. eluaastast riietuvad lapsed vastavalt meeste/naiste rõivistus.
 • Perepiletis võib olla kuni kaks täiskasvanut ja kaks alla 18-aastast last.
 • Sooduspileti saab lunastada kehtiva Eest Vabariigi õpilas- ja üliõpilaspileti, ISIC/ITIC kaardi või Eesti Vabariigi pensionitunnistuse ja töövõimekaardi ettenäitamisel.
 • Tasuta saatja pääseb majja inimesega, kellel on raske või sügav puue, mis takistab iseseisvalt keskuse külastamist ning kes vajab seetõttu saatja abi (nt pimedad). 
 • Soodustuse saamiseks tuleb vastav tõend, kaart vms esitada enne tehingu alustamist.
 • Piletid, ostetud kaup ja tagastusraha palume kontrollida koheselt pärast ostu sooritamist. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
 • Aura Keskuse töötajatel on õigus küsida vanuse või soodustuse aluse tuvastamiseks dokumenti.
 • Pileti ostmisel tuleb siseneda rõivistusse 10 minuti jooksul.

 

Randmepael ja asjad

 • Pileti ostmisel antakse kassas ostetud külastustsooni randmepael, millega saad keskuses liikuda ning avada ja sulgeda rõivistu kappe. Sinine randmepael - ujula; punane randmepael – saunakeskuse saunad; kollane randmepael - veepark (sisaldab ka ujulat); roheline randmepael - saunakeskus (sisaldab ka veeparki ja ujulat).
 • Kogu keskuses viibimise aja jooksul tuleb kanda randmepaela nähtaval kohal. Randmepaela vahetamine ei ole lubatud. Randmepaela Aura Keskusest välja viimine on keelatud.
 • Väljumisel tagasta randmepael väljumise turnikee juures olevasse tagastusautomaati.
 • Väljastatud randmepaela ei vahetata ümber ilma mõjuva põhjuseta.
 • Väljudes kaotab randmepael kehtivuse.
 • Randmepaela kadumisel informeeri selle kadumisest koheselt teenindavalt personali. Kohesel teatamisel on võimalus see üles leida. Kui leiad kellegi teise kaotatud randmepaela, ole hea, anna see teenindava personali kätte.
 • Randmepaela kaotamisel või rikkumisel tuleb hüvitada selle väärtus vastavalt hinnakirjale.
 • Aura Keskuse kassast on võimalik laenutada keskuse külastamiseks saunalina või hommikumantlit vastavalt kehtivale hinnakirjale. Kasuta neid heaperemehelikult ja lahkudes tagasta selleks ettenähtud kohta.
 • Ära jäta isiklikke asju, randmepaela ja väärtuslikke esemeid valveta.
 • Väärtuslikud esemed (dokumendid, raha, autovõtmed jms) on võimalik jätta kassas olevasse hoiulaekasse. Hoiulaeka võtme saab soovi korral jätta keskuses viibimise ajaks kassasse.
 • Aura Keskus ei vastuta fuajeesse, riietusruumi või riidekappi jäetud isiklike asjade ega väärtesemete eest. Samuti ei vastuta Aura Keskus rikutud ujumisriiete eest.
 • Kui unustasid midagi Aura Keskusesse, tule neile võimalikult kiiresti järele. Leitud asju hoiame maksimaalselt üks kuu.
 • Väljumisel tagasta kõik renditud või Sinule, mugavamaks teenuse tarbimiseks, Aura Keskuse poolt antud asjad - ära jäta neid riietusruumi.
 • Kui kasutad Aura Keskuse vahendeid (beebitoolid, vannid jmt) jäta need pärast kasutamist puhtana oma endisele kohale.

 

Külastusaeg

 • Üksikpileti ostnule külastuse ajalist piirangut ei ole.
 • Grupi- ja sünnipäeva broneeringu külastusaeg kestab 3 tundi  (koos sisenemise ja väljumisega). Külastusaega hakatakse arvestama pileti ostmisest. Külastusaeg lõppeb randmepaela tagastamisel tagastusautomaati.
 • Piletite müük lõpetatakse 30 minutit enne maja sulgemist.
 • Majast palume väljuda hiljemalt maja sulgemise ajaks.
 • Veepargi atraktsioonid suletakse 15 minutit enne maja sulgemist.

 

Riietusruumid ja pesuruumid

 • Riietusruumis vali vaba kapp, riietu ja sulge kapi uks. Kapi avamise ja sulgemise juhis on toodud kapi uksel.
 • Kappi saab avada ja sulgeda korduvalt. Kontrolli kindlasti, kas kapp sulgus korralikult.
 • Kui oled kapi numbri unustanud, saad seda kontrollida riietusruumides asuvatest lugeritest.
 • Riietusruumis arvesta teiste külastajatega.
 • Ära ripu kapi ukse küljes ega roni kappi. See võib kaasa tuua õnnetuse või kappide alarmsüsteemi käivitumise.
 • Enne ujulasse, veeparki ja saunakeskusesse minemist pese ennast hoolikalt, eemalda näolt jumestus. Nii aitad Aura Keskuse vett puhtana hoida.
 • Juuste värvimine, erinevate kehahooldusvahendite kehale määrimine, raseerimine, maniküüri ja pediküüri tegemine või muu taoline tegevus on keelatud.
 • Pärast pesemist kuivata ennast enne riietusruumi sisenemist.
 • Lahkudes jäta riidekapi uks avatuks.

 

Ujula

 • Pese ennast enne basseini minekut ja soovitatavalt ka pärast ujumist. Nii aitad Aura Keskuse vett puhtana hoida.
 • Pikad juuksed pane patsi või kasuta ujumismütsi.
 • Vali ujumiskoht vastavalt oma oskustele ja tervislikule seisundile, säilita kontroll oma tegevuse üle.
 • Arvesta kaaskülastajatega, ole tähelepanelik laste suhtes.
 • Vajadusel on võimalik kasutada ujumiseks mõeldud abivahendeid, mida küsi instruktorilt. Kasutades ujula varustust ja tarvikuid, suhtu nendesse heatahtlikult ning pane need pärast kasutamist oma kohale tagasi.
 • Suures basseinis jälgi radade märgistust. Suhtu tähelepanelikult treening- ning rühmatundidesse, ära uju nendel radadel. Radadel ujudes kehtib parempoolne liiklus.
 • Ujumine on individuaalne tegevus - ära ripu kaasujuja kaelas, ära tiri ega tõuka teda.
 • Ära uju põiki üle radade, rada võid vahetada raja alt läbi ujudes. Rajapiiretel istumine ja seismine on keelatud.
 • Vettehüpped on lubatud ainult suures basseinis. Pea ees on lubatud hüpata stardipukkidelt, jalad ees võib hüpata supluse radadel. Vigurhüpped ei ole lubatud. Õppebasseinis on vette hüppamine keelatud.
 • Saunas arvesta teiste külastajatega. Jälgi oma enesetunnet – ära liialda.

 

Veepark

 • Enne veepargi külastamist pese ennast. Nii aitad Aura Keskuse vett puhtana hoida.
 • Vali ujumiskoht või atraktsioon vastavalt oma oskustele ja tervislikule seisundile, säilita kontroll oma tegevuse üle.
 • Arvesta kaaskülastajatega, ole tähelepanelik laste suhtes.
 • Vette hüppamine on keelatud õppebasseinis ja veepargis.
 • Enne liutorude kasutamist tutvu liutorude kasutusjuhendiga.
 • Liutorude kasutamine on omal vastutusel. Liutorude kasutusjuhendist mittekinnipidamisel ja fooritulede eiramisel ei vastuta Aura Keskus võimalike tervise- aga materiaalsete kahjude eest.
 • Liutoru kasutamisel oota alati rohelist märgutuld.
 • Liugu lastakse selili või istudes jalad ees, käed rinnal.
 • Keelatud on lasta liugu pea ees, selg ees, põlvili ja mitmekesi (va väikelaps ja vanem).
 • Ära kasuta liutorus prille, ehteid ja muid esemeid mis võivad põhjustada vigastusi.
 • Liu lõppedes vabasta koheselt maandumisala (basseinis) või pidurdusrenn.
 • Rasedatele ja nõrga tervisega isikutele pole liutorude kasutamine soovitatav.
 • Saunades arvesta teiste külastajatega. Jälgi oma enesetunnet – ära liialda.
 • Enne mullivanni minekut loputa end duši all.
 • Mullivannis on šampooni, dušigeeli vmt kasutamine rangelt keelatud.

 

Saunakeskus

 • Pese ennast enne basseinidesse ja saunadesse minekut. Enne saunast basseinisesse, mullivannidesse või Jaapani vanni minekut käi duši all. Nii aitad Aura Keskuse vett puhtana hoida.
 • Vali saun või atraktsioon vastavalt oma oskustele ja tervislikule seisundile, säilita kontroll oma tegevuse üle.
 • Arvesta kaaskülastajatega, ole tähelepanelik laste suhtes.
 • Saunades leili visates arvesta teiste külastajatega. Jälgi oma enesetunnet – ära liialda.
 • Leili viskamisel kerisele kasuta sooja vett ja vett viska kuivadele kividele mõistlikus koguses. Kerise „uputamisel“ ei täida keris enam oma ülesannet. Ära viska kerisele mitte midagi muud peale puhta vee.
 • Saunades pole lubatud kasutada isiklikke saunavihtasid ega aromaatseid aineid.
 • Ära kasuta Aura Keskuse saunades mett, soola, kehakoorijaid ega muid taolisi aineid. Nii aitad saunad ka teiste külastajate jaoks puhtana hoida.
 • Saunalavadel istumiseks kasuta saunaistepaberit või rätikut (va aurusaun).
 • Enne mullivanni või Jaapani vanni minekut loputa end duši all.
 • Mullivannides ja Jaapani vannis on šampooni, dušigeeli vmt kasutamine rangelt keelatud.
 • Tarbi piisavalt vett! Selleks on saunakeskuses joogiveefontäänid.
 • Karastusjookide tarbimine on lubatud vaid kohviku territooriumil. Jookidega saunadesse, mullivannidesse ja puhkealale minek on keelatud.